Portal - Szczawnica
Strona główna / Historia szkoły
Sobota - 18 sierpnia 2018 Bogusława, Bronisława, Ilony     
Kontakt / Godziny pracy
Plan lekcji SP2 i Gimnazjum
Lekcje i przerwy
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wykaz zajęć dodatkowych
Dni wolne 2017/2018
O naszym patronie
Historia szkoły
Projekty realizowane przez szkołę
Nauczyciele
Wychowawcy klas
Samorząd uczniowski
Biblioteka szkolna
Nasze zdjęcia
Dokumentacja gimnazjum
Linki do ciekawych stron w Internecie
Dla rodziców
Archiwum
polski
Szczawnickie gimnazjum

 

Wśród pięknego krajobrazu gór, w malowniczej dolinie Grajcarka, młodzi górale i góralki ze Szczawnicy i okolic kształcą się w miejscowym Gimnazjum, gdzie rzetelnie zdobywają wiedzę, aby w przyszłości osiągać wiele sukcesów. Szkoła jest ich „oknem na świat”, ponieważ pozwala rozwijać im swoje umiejętności i wykazywać się w rozmaitych konkursach i olimpiadach. Budynek został oddany do użytku w 1971 r., jako jeden z tysiąca wybudowanych z okazji tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce. Oto jak szkołę opisują kroniki szkolne: „Młodzież szkolna podziękowała władzom za piękną szkołę, która mieści 6 pracowni przedmiotowych piękną salę gimnastyczną, słoneczne sale lekcyjne, obszerne korytarze, świetlicę, stołówkę i gabinet lekarski”. 

Dwadzieścia osiem lat istniała tu Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Wiktora, którą w 1999 r. przekształcono w Publiczne Gimnazjum w Szczawnicy. Od początku istnienia szkoła prowadzi szeroką akcję opiekuńczą, dzięki temu uczniowie mają gdzie przebywać przed i po lekcjach korzystając z pomocy i opieki wychowawców. Przy szkolnej bibliotece utworzono czytelnię, która stanowi miejsce samodzielnej pracy uczniów oraz multimedialne centrum informacji. Od lat uczniowie tej szkoły uzyskują znaczące miejsca w olimpiadach przedmiotowych. Sport jest ważną dziedziną wszechstronnej działalności szkoły. Osiągnięcia sportowe satysfakcjonują zarówno uczniów, którzy traktują sport jako swoją pasję, jak i opiekujących się nimi nauczycieli. Przygotowując uczniów do czynnego uczestnictwa w kulturze szkoła stwarza warunki do rozwoju uzdolnień artystycznych młodzieży. Szkoła organizuje rożne wycieczki i „wymiany” dla uczniów, które są nagroda za ich osiągnięcia.  

 31 maja 2006 r. szczawnickie gimnazjum zostało przyjęte do wielkiej rodziny szkół noszących imię ks. prof. J. Tischnera.

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: x