Portal - Szczawnica
Strona główna / Archiwum / Styczeń
Poniedziałek - 18 czerwca 2018 Elżbiety, Marka, Pauli     
Kontakt / Godziny pracy
Plan lekcji SP2 i Gimnazjum
Lekcje i przerwy
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wykaz zajęć dodatkowych
Dni wolne 2017/2018
O naszym patronie
Historia szkoły
Projekty realizowane przez szkołę
Nauczyciele
Wychowawcy klas
Samorząd uczniowski
Biblioteka szkolna
Nasze zdjęcia
Dokumentacja gimnazjum
Linki do ciekawych stron w Internecie
Dla rodziców
Archiwum
polski
Koncert kolęd i pastorałek

19 stycznia w szczawnickim Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha odbył się uroczysty koncert kolęd i pastorałek, w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Juhasy”, działającego przy Gimnazjum Publicznym w Szczawnicy. Historia koncertowania zespołu z kolędami w kościele parafialnym sięga lat osiemdziesiątych, w czasie kiedy został założony zespół. Przez te lata koncerty cieszyły się zawsze dużym powodzeniem. Mają one już swoją stała publiczność spośród mieszkańców, chętnie przychodzą na nie również turyści i wczasowicze. W koncercie wzięli udział także recytatorzy, uczniowie szkół podstawowych Nr. 1 i 2 oraz kapela góralska składająca się z uczniów Szkoły Muzycznej z klasy skrzypiec Magdaleny Grzybek. Śpiewane były kolędy polskie i góralskie pastorałkido słów wierszy ludowych poetów, między innymi Stanisława Czepiela, a także prowadzącej zespół Ewy Zachwiei. W okresie świąt Bożego Narodzenia Zespół „Juhasy” wystąpił z koncertami kolęd i pastorałek w sanatorium Budowlani, w Gimnazjum Publicznym i w sanatorium Trzy Korony w Krościenku. Odwiedził z kolędą i życzeniami świąteczno-noworocznymi burmistrza Romana Trojnarskiego i pracowników Urzędu Miasta, szkoły podstawowe w Szczawnicy i Jaworkach, proboszcza ks. Franciszka Bondka, przedszkole, masarnię „Zdrój”, Bank PKO BP, a także emerytowanych nauczycieli.


Konkurs recytatorski

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy uczestniczyli w Konkursie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia – Florka. Eliminacje szkolne przygotowała pani Anna Ratułowska. Do rywalizacji stanęło 32 zawodników. Poziom uczestników oceniało jury w składzie: Artur Szpałek – dyr. MOK w Szczawnicy, Aniela Krupczyńska – kierownik zespołu regionalnego im. Jana Malinowskiego, Jacek Piotrowski – vice dyr. Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy, Andrzej Kozłecki – dyr. SP. nr 2. W gronie najlepszych recytatorów i gawędziarzy znaleźli się: Sara Ciesielka, Ola Gomułka i Ewa Zachwieja . Uczniowie ci będą reprezentować Szczawnicę w finale, który odbędzie się 23 stycznia w Białym Dunajcu.


Program Siedmiu kroków


W bieżącym roku szkolnym w klasach pierwszych, został przeprowadzony program profilaktyczny o nazwie „Siedem kroków”. Przeprowadzili go następujący nauczyciele: Anna Szaczepaniak – klasa I b, Małgorzata Gabryś – klasa I d, Danuta Owsianka – klasa I a oraz Magdalena Piotrowska – klasa I c i I e. Na wstępie parę słów o historii programu „Siedem Kroków”. Jest on realizowany od 1993 roku. Zaczął się w dwóch województwach, gdzie w oparciu o książeczkę, „Co należy wiedzieć o alkoholu i innych środkach odurzających” przygotowano program dla paru szkół. Do końca roku 1996 programem objęto całą Polskę, ponad 5000 klas, 700 tysięcy uczniów, 500 tysięcy dorosłych. Celem programu było dostarczenie uczniom informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu, wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, pokazanie perspektyw zdrowego życia i drobi do satysfakcji osobistych bez zażywania alkoholu i innych substancji uzależniających. Program opiera się na następującej filozofii – zażywanie jakichkolwiek substancji uzależniających jest niewskazane dla młodych ludzi. Konstrukcja programu to dziesięć sesji, w tym osiem z nich są to spotkania z młodzieżą natomiast dwie ostatnie sesje to spotkania z rodzicami. Konstrukcja tematyczna programu: Zajęcia 1 – Start - zainteresowanie uczniów treścią i formą programu, - zapoznanie z tematami i zasadami współpracy. Zajęcia 2 – Poszukiwanie szczęścia - wskazanie pozytywnych i atrakcyjnych celów dla uczestników, - dostarczenie doświadczeń angażujących i integrujących grupę. Zajęcia 3 – Chemiczna pułapka - dostarczenie podstawowych wiadomości o alkoholu i innych substancjach odurzających, - ujawnienie nieprawdziwych przekonań na temat alkoholu. Zajęcia 4 – Używanie i nadużywanie - dostarczenie wiadomości potrzebnych do sprawowania kontroli nad ryzykowanymi zachowaniami dotyczących substancji chemicznych, - wprowadzenie rozróżnienia „używanie-nadużywanie” i zwiększenie świadomości sygnałów ostrzegawczych, - rozpoznawanie powodów, dla których ludzie piją i używają narkotyków. Zajęcia 5 – Uzależnienie jest śmiertelną chorobą - dostarczenie wiadomości o tworzeniu się uzależnienia, - poznawanie zjawisk w rodzinie alkoholowej. Zajęcia 6 – Alkohol i nasze uczucia - poznawanie wzajemnych związków między piciem alkoholu a życiem uczuciowym, - rozpoznawanie zagrożeń uczuciowych tworzonych przez nietrzeźwe zachowanie innych ludzi. Zajęcia 7 – Sztuka odmawiania - uczenie się podejmowania racjonalnych decyzji związanych z alkoholem, nikotyną i innymi substancjami, - uczenie się umiejętności obrony przed naciskami otoczenia. Zajęcia 8 – Zdrowe i dobre życie - dostarczenie wiadomości o pozytywnych wymiarach zdrowego życia, - pokazanie znaczenia pozytywnego stosunku do siebie i umiejętności współżycia z innymi jako elementów zdrowego życia. Sesje dla rodziców 1. Jak pomóc dziecku nie pić: - dostarczenie rodzicom wiadomości o alkoholu i innych substancjach uzależniających, - dostarczenie wskazówek pomocnych w zapobieganiu piciu dzieci. 2. Przygotowanie profilaktyki domowej: - dostarczenie rodzicom wiadomości o alkoholu i jego wpływie na człowieka, zwłaszcza młodego, - dostarczenie rodzicom narzędzia do diagnozowania stopnia ryzyka na jaki narażone są ich dzieci, - zainicjowanie działań profilaktycznych, które każdy rodzic może podjąć we własnym domu, a także w środowisku które go otacza, - próba tworzenia koalicji lokalnej: szkoła – dom – środowisko lokalne. Realizowany „Program Siedmiu Kroków” spotkał się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem wśród młodzieży. W trakcie różnego rodzaju dyskusji, większość uczniów bardzo chętnie wypowiadała swoje zdanie, wyciągała trafne wnioski i poszukiwała różnych rozwiązań.
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: x