Portal - Szczawnica
Strona główna / Archiwum / Marzec
Sobota - 18 sierpnia 2018 Bogusława, Bronisława, Ilony     
Kontakt / Godziny pracy
Plan lekcji SP2 i Gimnazjum
Lekcje i przerwy
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wykaz zajęć dodatkowych
Dni wolne 2017/2018
O naszym patronie
Historia szkoły
Projekty realizowane przez szkołę
Nauczyciele
Wychowawcy klas
Samorząd uczniowski
Biblioteka szkolna
Nasze zdjęcia
Dokumentacja gimnazjum
Linki do ciekawych stron w Internecie
Dla rodziców
Archiwum
polski
Spotkanie europejskie

Gminne spotkania europejskie 21 marca na sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum odbyło się spotkanie europejskie. Gości i uczestników powitał zespół "Juhasy". Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Burmistrza Miasta Szczawnica. Kolejno głos zabierali przedstawiciele administracji rządowej i zaproszeni eksperci, którzy przedstawiali warunki i korzyści wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Spotkanie zakończyło się dyskusją z mieszkańcami gminy i z licznie przybyłą mlodzieżą gimnazjum. Wszystkim uczestnikom spotkania zostały przekazane szczegółowe informacje dotyczące integracji Polski z Unią.

Rejonowy etap olimpiad przedmiotowych
Szkolny etap olimpiad przedmiotowych został rozstrzygnięty. Prace pisane na terenie szkoły oceniali nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Pozwoliło to wyłonić najlepsze. Zostały one odesłane do Komisji Konkursowych, które zadecydowały o uczestnictwie w kolejnym etapie. Do etapu rejonowego przystąpili: - język polski: Wioletta Babik (IIIa)- uczennica p. K. Ciesielki, Zofia Czerwińska (IIe)- uczennica p. R. Zachwiei - historia: Maciej Niebylski (IIId) i Monika Mendrala (IIIc) - uczniowie p. A. Szczepaniak - fizyka i chemia: Wioletta Babik (IIIa), Karol Bednarz (IIIb), Agnieszka Gumuła (IIIc) - uczniowie p. K. Stanka - olimpiada przyrodnicza: Sebastian Walczak (IIIb) i Łukasz Dyda (IIIb) - uczniowie p. J. Zachwiei i p. M. Kamińskiej

Zajęcia edukacyjne w PPN
Młodzież Gimnazjum Publicznego w Szczawnicy (wszystkich klas) uczestniczyła czynnie w lekcjach organizowanych przez Pieniński Park Narodowy. Wyjazd do parku poprzedzało wcześniejsze zaproszenie w którym był zaplanowany szczegółowo harmonogram zajęć. Wychowawca zaznajamiał klasę z problematyką, która później była poszerzona przez prowadzącego zajęcia pracownika PPN-u. Zajęcia maiły różną formę, od wykładu poprzez film video aż do ćwiczeń w terenie. Te ostatnie były najbardziej lubiane przez młodzież. Przedstawiciel PPN zawsze był dobrze przygotowany pod względem tematycznym i merytorycznym, toteż zajęcia były interesujące. Tematyka dotyczyła przede wszystkim znajomości własnego regionu, położenia geograficznego, celów założenia parku oraz jego aktualny stan, ekologicznych form gospodarowania i w ostatnim czasie dostosowania specyfiki regionu do warunków Unii Europejskiej, czyli „czym się różnimy we wspólnym domu”. Lekcje organizowane przez Pieniński Park Narodowy są bardzo pożyteczną formą edukacji. Kształtują bowiem u młodzieży poczucie własnej wartości oraz wrażliwości na piękno regionu oraz tradycji z nim związanych.

Turniej wiedzy pożarniczej
W Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczwnicy odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą "Młodzież zapobiega pożarom". Organizatorami eliminacji był Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Targu, miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna, Urząd Miasta Szczawnica i SP Nr 1. Do egzaminu przystąpiło 5 uczniów naszego gimnazjum oraz uczniowie SP Nr 1 i SP Nr 3 w Szczawnicy. Nasze gimnazjum reprezentowali: Marcin Korus, Paweł Zachwieja, Marcin Mastalski, Tomasz Szołtysek i Wojciech Szczepaniak. Komisja konkursowa maiła niełatwe zadanie w wyłonieniu zwycięscy bowiem wszyscy uczestnicy prezentowali obszerną wiedzę. Ostatecznie Dwa pierwsze miejsca zajęli: Wojciech Szczepaniak (GP) i Andrzej Blachecki (SP Nr 1) i oni będą reprezentować miasto w eliminacjach powiatowych. szyscy uczestnicy turnieju otrzymali od burmistrza miasta dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy!

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: x