Portal - Szczawnica
Strona główna / Archiwum / Grudzień
Niedziela - 19 sierpnia 2018 Emilii, Julinana, Konstancji     
Kontakt / Godziny pracy
Plan lekcji SP2 i Gimnazjum
Lekcje i przerwy
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wykaz zajęć dodatkowych
Dni wolne 2017/2018
O naszym patronie
Historia szkoły
Projekty realizowane przez szkołę
Nauczyciele
Wychowawcy klas
Samorząd uczniowski
Biblioteka szkolna
Nasze zdjęcia
Dokumentacja gimnazjum
Linki do ciekawych stron w Internecie
Dla rodziców
Archiwum
polski
Patron szkoły

W grudniu uczniowie poszczególnych klas gimnazjum uczestniczyli w zajęciach dotyczących ks. prof. J. Tischnera. Wiedzę na temat przyszłego patrona przekazywali zaproszeni goście: p. Stanisława Wiercioch, p. Janina  i p. Tadeusz Zachwieja, p. Andrzej Dziedzina- Wiwer, p. Henryk Zachwieja. Celem spotkań było przybliżenia sylwetki ks. prof. J. Tischnera przez osoby, które znały go osobiście. Uczniowie zdobyli wiedzę m.in. na temat lat nauki szkolnej przyszłego patrona, życia Tischnera w okresie II wojny światowej, pracy na Papieskiej Akademii Teologicznej. Ponadto słuchaczom zostały udostępnione różnorodne materiały: zdjęcia, nagrania, książki.
Ważną część spotkań stanowiło zwrócenie uwagi na konieczność poczucia tożsamości narodowej i lokalnej, bowiem zdaniem ks. prof. J. Tischnera, filozofia góralska wywodzi się z kultury chrześcijańskiej i narodowej, dlatego powinniśmy ją pielęgnować. Gimnazjaliści zastanawiali się także nad wagą wyboru patrona, czyli opiekuna, wzoru godnego naśladowania.

Uczniowie i wychowawcy składają podziękowania zaproszonym gościom za czas spędzony z młodzieżą i podzielenie się wiedzą na temat przyszłego patrona szkoły.

W związku z przygotowaniami nadania szkole imienia ks. prof. J. Tischnera, Dyrektor Szkoły składa serdeczne podziękowania ofiarodawcom drewna sosnowego, z którego zostanie wykonane popiersie patrona i napis.

 15 grudnia został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie projektu sztandaru szkoły. Pracę uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie: p. J. Piotrowski, p. D. Cebula i p. D. Owsianka. Wyróżnieni zostali uczniowie: Mateusz Kolkowicz, Monika Ratułowska, Natalia Sroka, Iwona Polaczyk. 

Święta, Święta...

W murach szkoły można odczuć atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Sale lekcyjne zostały przyozdobione świątecznymi dekoracjami, w wielu z nich pojawiły się choinki. Samorząd Uczniowski, chcąc docenić inicjatywę uczniów, ogłosił konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną.
Uczniowie poszczególnych klas przygotowują organizację spotkań wigilijnych w gronie rówieśników, nauczycieli i wychowawców.
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły spotkają się na przedświątecznym poczęstunku, w czasie którego będą mogli połamać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia.

 

Prace remontowe

W dalszym ciągu na terenie szkoły przeprowadzane są prace remontowe. W kolejnych klasach pojawiły się nowe okna. W niektórych salach lekcyjnych została przeprowadzona także wymiana oświetlenia.

 

Konkursy, konkursy...

15 grudnia w budynku szkoły odbył się konkurs geograficzny pt. „ Czy znasz swoją miejscowość”?. Wzięło w nim udział 16 uczniów klas I- III gimnazjum. Młodzież musiała wykazać się wiedzą na temat przeszłości miasta, walorów krajobrazowych i zabytków Szczawnicy.
Laureaci konkursu:
I miejsce- Andrzej Dyrek kl. III f
II miejsce- Stanisław Ciesielka kl. I e
III miejsce- Kamil Krzywdziński kl. II d

 9 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczawnicy odbyły się eliminacje do XXX Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia- Florka. Do kolejnego etapu, który zostanie przeprowadzony w Białym Dunajcu zakwalifikowało się czterech uczniów naszego gimnazjum: Kinga Szczepaniak, Joanna Ciesielka, Artur Szczepaniak. Uczniów przygotowywała p. D. Owsianka.

 W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły brali udział w V edycji konkursu „ Poznajemy Parki Krajobrazowe”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów z gmin, które wchodzą w skład parków krajobrazowych i ich okolic. Szczawnica położona jest na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. W pierwszym etapie konkursu, który odbył się 8 listopada, rywalizowali ze sobą uczniowie w obrębie szkoły. W wyniku przeprowadzonego etapu szkolnego, wyłoniono 4- osobową drużynę( Andrzej Blachecki-III d, Jacek Olędzki-III d, Alicja Zachwieja-II d, Andrzej Dyrek-III f), która 12 stycznia w Starym Sączu uczestniczyła w tzw. Finale parkowym. Reprezentanci naszej szkoły musieli wykazać się wiedzą dotyczącą parków krajobrazowych Polski, wiadomościami z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska, flory i fauny Polski. Chyba najtrudniejszym zadaniem było rozpoznawanie roślin i zwierząt chronionych. Andrzej Blachecki i Jacek Olędzki znaleźli się w pierwszej dziesiątce finalistów. Zdobyli cenne nagrody w postaci plecaków. Organizatorzy konkursu, Zarząd Popradzkiego Parku Krajobrazowego, zadbali o to, żeby każdy z ok. 40 uczestników otrzymał upominek.

 Uczniowie gimnazjum (Marek Stopka, Piotr Sypek, Jacek Olędzki), którzy okazali się najlepszymi historykami w szkole, uczestniczyli w II rejonowym Ogólnopolskim Konkursie Historycznym- „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, który został przeprowadzony 13 stycznia w N. Targu.

 

 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: x