Portal - Szczawnica
Strona główna / Archiwum / Maj
Sobota - 18 sierpnia 2018 Bogusława, Bronisława, Ilony     
Kontakt / Godziny pracy
Plan lekcji SP2 i Gimnazjum
Lekcje i przerwy
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wykaz zajęć dodatkowych
Dni wolne 2017/2018
O naszym patronie
Historia szkoły
Projekty realizowane przez szkołę
Nauczyciele
Wychowawcy klas
Samorząd uczniowski
Biblioteka szkolna
Nasze zdjęcia
Dokumentacja gimnazjum
Linki do ciekawych stron w Internecie
Dla rodziców
Archiwum
polski
Konkurs

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu
Fundacja Rozwoju Nowych Technologii i Zasobów Ludzkich w Przemyślu
Redakcja tygodnika "Życie Podkarpackie"
<center>ogłaszają
MIĘDZYNAROWOWY KONKURS
TECHNOLOGII INFORMACJI</center>
 <center>pod hasłem
"Ochrona środowiska naturalnego,
zdrowia i dziedzictwa kulturowego na Podkarpaciu"</center>
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań młodzieży szkolnej, akademickiej i mieszkańców Euroregionu tematyką ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, rozbudzenie i pogłębianie zainteresowań fotografią cyfrową, grafiką komputerową, technikami multimedialnymi w odzwierciedlaniu piękna krajobrazu naturalnego, promocji zdrowego stylu życia, rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii, a także dziedzictwa kulturowego - zabytkowych zespołów urbanistycznych, architektury, sztuki profesjonalnej i ludowej.
    <B>Warunki uczestnictwa<B>
W konkursie mogą uczestniczyć:
1. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i zasadniczych z województwa podkarpackiego, którzy zostaną rekomendowani przez szkołę;
2. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci oraz zainteresowani mieszkańcy z województwa podkarpackiego, lubelskiego i małopolskiego,
3.studenci i zainteresowani mieszkańcy z województw Lwowskiego i preszowskiego.
Każdy uczestnik może nadesłać lub złożyć w zapisie cyfrowym wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia (do pobrania ze strony Organizatora - www.wsiiz.edu.pl) prace, tylko z jednej dowolnie wybranej dziedziny:
1.grafiki komputerowej - 3 - 5 prac,
2.fotografii cyfrowej - 3 - 5 prac,
3. animacji komputerowej - film animowany lub dynamiczny pokaz slajdów,
4.programowania witryn www - witryna z 5 zakładkami,
5.reportaż multimedialny - czas emisji do 10 min.
Uczestnicy wykonują samodzielnie prace (zadania) w domu lub szkole, promując poprzez swoje dzieła m.in. Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia, Dzień Ziemi - 22 kwietnia, Światowy Dzień bez Papierosa - 31 maja, i inne dni. Mogą korzystać z wszelkiej pomocy opiekunów, nie prowadzącej jednak bezpośrednio do rozwiązania zadania.
W wyznaczonym terminie uczestnik przesyła sam lub za pośrednictwem szkoły lub uczelni nośnik cyfrowy (krążek CD) z pracami z dopiskiem na kopercie "Konkurs" na adres:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu
ul. J. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl
Termin składania prac - 19 maja 2007 r.
Finał konkursu - Światowy Dzień Ochrony Środowiska - 5 czerwca 2007r
Postanowienia dodatkowe
1.Fotografie cyfrowe powinny zawierać w opisie nazwę miejscowości, w której wykonano zdjęcie, a także datę jego wykonania. Format zdjęcia (pracy) nie może być mniejszy niż 800x600 pikseli przy rozdzielczości, co najmniej 96 dpi - szczegółowe wymagania na stronie www.wsiiz.edu.pl.
2.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłane prace zostały wykonane samodzielnie przez nadsyłającego i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego reprodukowania zgłoszonych do konkursu prac w mediach.
4.Podpisanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
<font color="red">Dodatkowe informacje na stronie <a href="http://www.wsiiz.edu.pl">http://www.wsiiz.edu.pl</a></font>
B. Wiercioch

Kolejna szkoła w Rodzinie Tischnerowskiej
18 maja Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie dołączył do Rodziny tischnerowskiej, przyjął patrona ks. prof. J. Tischnera. Zgodnie z tradycją, w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, Kuratorium Oświaty oraz delegacje szkół tischnerowskich. Nasze gimnazjum reprezentowali: Krzysztof Pluta, Magdalena Kalata i Aleksandra Klos pod opieką p. D. Smolarskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., po której pan Kazimierz Tischner przyjął nową szkołę do Rodziny tischnerowskiej w trakcie uroczystej akademii.
R. Zachwieja

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: x