Portal - Szczawnica
Strona główna / Projekty realizowane przez szkołę
Sobota - 18 sierpnia 2018 Bogusława, Bronisława, Ilony     
Kontakt / Godziny pracy
Plan lekcji SP2 i Gimnazjum
Lekcje i przerwy
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wykaz zajęć dodatkowych
Dni wolne 2017/2018
O naszym patronie
Historia szkoły
Projekty realizowane przez szkołę
Nauczyciele
Wychowawcy klas
Samorząd uczniowski
Biblioteka szkolna
Nasze zdjęcia
Dokumentacja gimnazjum
Linki do ciekawych stron w Internecie
Dla rodziców
Archiwum
polski
Projekty realizowane przez szkołę


JUŻ MAMY PIERWSZE SUKCESY

Świetnie wyposażone pracownie i laboratoria czekają na poszerzanie horyzontów uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i gimnazjum. W drugim półroczu realizowane będą warsztaty z przedmiotów ścisłych dla wszystkich naszych uczniów dzięki projektowi "Innowacyjna Edukacja Kluczem do Sukcesu Uczniów Gminy Szczawnica". Więcej>>>

 
 
Z ogromną radością i dumą informujemy, że nasze gimnazjum może pochwalić się Certyfikatem „Chronimy dzieci” w ramach Rządowego Programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Certyfikat przyznawany jest placówkom systemu oświaty realizującym politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Warto dodać, że jesteśmy drugą placówką gimnazjalną w Małopolsce uhonorowaną tym zaszczytnym tytułem. 
I
Nasze Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera uczestniczy w projekcje Szkoła Demokracji.
Zadaniem tego projektu jest staranie o to, aby uczniowie szkoły brali aktywny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania szkołą. Dzięki projektowi będziemy mieli realny wpływ na zmiany zachodzące w naszej szkole oraz będziemy pomysłodawcami tych zmian.
Przy współpracy z rodzicami i nauczycielami będziemy realizować nasze pomysły, aby szkoła była bliższa naszym potrzebom. Dzięki projektowi otrzymamy zaszczytne miano „Szkoły Demokracji".
  Szkoła Odkrywców Talentów
Informujemy, że Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy, jako ósma szkoła w powiecie, dołączyło do grona szkół, które otrzymały tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Tytuł ten przyznawany jest szkołom, które w szczególny sposób odkrywają, promują i wspierają uzdolnienia dzieci i młodzieży. Miano „Szkoły Odkrywców Talentów" uzyskaliśmy dzięki rejestracji na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji i udokumentowaniu, że nauczyciele, od lat, odkrywają i rozwijają zainteresowania oraz talenty młodzieży w różnych dziedzinach, a uczniowie osiągają dzięki temu znaczące sukcesy. Znakiem rozpoznawczym naszej szkoły oraz wszystkich wyróżnionych szkół są pamiątkowe tablice umiejscowione w holu oraz certyfikaty.

Pilotaż sukcesem zmian
Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy bierze udział w projekcie pt. "Pilotaż sukcesem zmian", realizowanym przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu. Priorytetem programu jest wysoka jakość systemu oświaty. Celem głównym projektu, w którym uczestniczy szkoła, jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez kompleksowe wsparcie zgodne z potrzebami szkół powiatu nowotarskiego.


 Szkoła Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy zostało Szkołą Ćwiczeniową Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie dla studentów przygotowujących się do zdobycia uprawnień pedagogicznych. Zajęcia ćwiczeniowe dla studentów będą prowadzone w naszej szkole jako element współpracy dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem, a naszym Gimnazjum. Celem podstawowym jest intelektualny rozwój młodzieży, czerpanie doświadczeń edukacyjnych z zakresu różnych przedmiotów edukacyjnych (studenci, uczniowie).

 Szkoła w ruchu
Program realizujący priorytetowe zadanie MEN, czyli upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako jeden z elementów zapewniających zdrowie i efektywne uczenie się.
 Na własne konto
Szkoła uczestniczy w Programie edukacji ekonomicznej młodzieży gimnazjalnej. Program realizowany przez szkołę służy przybliżeniu wiedzy ekonomicznej uczniom gimnazjów z terenów wiejskich. Ma on także kształtować wśród nich postawę przedsiębiorczą oraz pomagać w wyborze ścieżki edukacyjnej, a w przyszłości zawodowej. W ramach programu, uczniowie naszej szkoły będą brać udział w dodatkowych lekcjach z przedsiębiorczości oraz ogólnej wiedzy ekonomicznej. Podczas ich trwania poznają narzędzia ekonomiczne umożliwiające lepszy start w dorosłe życie.

 Szkoła współpracy
Nowy ogólnopolski projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: x