Portal - Szczawnica
Strona główna / Dokumentacja gimnazjum / Zasady korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły
Sobota - 18 sierpnia 2018 Bogusława, Bronisława, Ilony     
Kontakt / Godziny pracy
Plan lekcji SP2 i Gimnazjum
Lekcje i przerwy
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wykaz zajęć dodatkowych
Dni wolne 2017/2018
O naszym patronie
Historia szkoły
Projekty realizowane przez szkołę
Nauczyciele
Wychowawcy klas
Samorząd uczniowski
Biblioteka szkolna
Nasze zdjęcia
Dokumentacja gimnazjum
Linki do ciekawych stron w Internecie
Dla rodziców
Archiwum
polski
Zasady korzystania z pomieszczeń i urządzeń i wyposażenia szkoły

 
 ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA SZKOŁY
 
 
       1. Zarząd Samorządu Szkolnego podczas organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, ma prawo do korzystania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły:
- z dostępnych pomieszczeń szkoły (sala gimnastyczna, świetlica, stołówka, sale lekcyjne i inne) według zasad ustalonych w Statucie Szkoły i w regulaminie tych pomieszczeń,
- z urządzeń i wyposażenia znajdującego się na terenie szkoły zgodnie z ich przeznaczeniem.
 
2. SU współpracuje z władzami szkoły oraz opiekunami poszczególnych pomieszczeń lub urządzeń w organizowaniu na bazie wyposażenia szkoły imprez dla uczniów.
 
3. SU troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dba o pomieszczenia, wyposażenie szkoły i urządzenia podczas korzystania z nich.
 
4. W przypadku wyrządzenia szkód podczas korzystania z wyposażenia szkoły SU zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów.
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: x